องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นางเมตตา บุญวัฒน์
ปลัด อบต.พังขว้าง
โทร : 089-8433209
นางเมตตา บุญวัฒน์
ปลัด อบต.พังขว้าง
โทร : 089-8433209

สถิติ sitemap
วันนี้ 38
เดือนนี้5,295
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)34,293
ทั้งหมด 122,387

check_circle ประกาศต่างๆ
ช่องทางสำหรับประชาชน ยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567
วันเอดส์โลก (World AIDS Day
ลอยกระทง รักษ์โลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาลัยราชภัฏสกลนคร
4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566
5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 [16 กุมภาพันธ์ 2567]
เรื่อง ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกฯ [24 มกราคม 2567]
เรื่อง ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกฯ [22 มกราคม 2567]
งานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567 [18 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
เอกสารการลงทะเบียนยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : pageview52
แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : pageview59
ทำบุญกฐินประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายชัยณรงค์ อ่างคำ
นายก อบต.พังขว้าง
โทร : 089-2740881
นายชัยณรงค์ อ่างคำ
นายก อบต.พังขว้าง
โทร : 089-2740881
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง