องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายฤทธิชัย เวชสถล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเพ็ญแข ศรีทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายคมกริช เชื้อคำเพ็ง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพรทิพย์ แสนชน
นักวิชาการสาธารณสุข
นายวิษณุ พรหมศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุกัญญา โคตรธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวนิภาดา ศรีสร้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นายพุทธมนต์ อนันติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยนุช เทพิน
พนักงานจ้างทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง