องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : 5 มกราคม 2566 กิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างนายฤทธิชัย เวชสถล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำผู้ประกอบการขออนุญาต/ต่ออายุ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท กิจการที่เกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงหมู เพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
ผู้โพส : phe


× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง