messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน ผู้นำชุมชน อสม.ผู้นำด้านสุขภาพและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดต่อที่ีมีแมลงเป็นพาหะนำโรค หมู่ที่ 1-14 ประจำปี 2566
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง นำโดย นายชัยณรงค์ อ่างคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ได้มอบหมายให้ นายฤทธิชัย เวชสถล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขุมข้าว ☺️#จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน ผู้นำชุมชน อสม.ผู้นำด้านสุขภาพและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดต่อที่ีมีแมลงเป็นพาหะนำโรค หมู่ที่ 1-14 ???????????????? ☺️ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้โพส : phe

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง