ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารพังขว้างขอประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง พ.ศ. 2566 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ที่ 30 / 2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อไฟล์ : rq3bUlFTue103523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้