messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง