องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางธัญสินี วงศรีลา
หัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม
นางเนตรนภา ลาลู่
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพรภิมล ศรีกะแจะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวศิริขวัญ จันไตรรัตน์
ผู้ช่วยธุรการ