messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
25 เมษายน วันมาลาเรียโลก[25 เมษายน 2567]
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสกลนคร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567[11 เมษายน 2567]
งานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567[10 มกราคม 2567]
วันเอดส์โลก (World AIDS Day[30 พฤศจิกายน 2566]
ลอยกระทง รักษ์โลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566[26 พฤศจิกายน 2566]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ[30 ตุลาคม 2566]
การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [6 ตุลาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาลัยราชภัฏสกลนคร[1 กันยายน 2566]
4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566[4 กรกฎาคม 2566]
5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก[5 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 44 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง