messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
folder ไฟล์เอกสารคำขอต่างๆ
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
แบบ ทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
แบบขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด. 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
แบบลงทะเบียนคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
ภ.ร.ด.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
เอกสารหลักฐานในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
คำขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง